บทความอื่น ๆ


 
 
 
งานเขียนทั่วไป
 
 
อติรูป
14 เจ้าหมีสังหารอติรูป
 
ราชบุณ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บทความใหม่ เหรียญขอเบ็ด หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                
                  วัดจงกลม  เป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสระบัว  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ปัจจุบันเป็นวัดร้างอยู่ห่างจากฝั่งตะวันตกของคลองสระบัวประมาณ ๒๐๐ เมตร  เยื้องจากวัดพระรามหรือวัดพระงาม หรือวัดชะรามขึ้นไปทางเหนือ  วัดจงกลมมีขอบเขตพื้นที่โบราณสถานโดยประมาณ ๔ ไร่ ๒ งาน ๔๗ ตารางวา    รอบวัดติดกับที่ดินของชาวบ้านที่เช่าจากกรมศาสนา  ด้านทิศเหนือใกล้วัดพระยาแมน  ด้านทิศใต้ใกล้วัดพระรามหรือวัดพระงาม  หรือวัดชะราม ด้านทิศตะวันตกเป็นบริเวณทุ่งขวัญ  ด้านตะวันออกเป็นถนนทางเข้าวัดซึ่งสร้างทับลงบนถนนอิฐสมัยโบราณที่ตัดตรงมาจากคลองสระบัว
 
                 ไม่ปรากฏหลักฐานประวัติความเป็นมาของวัดจงกลม แต่พบเรื่องราวเกี่ยวกับวัดจงกรม   ในเอกสารประวัติศาสตร์เรื่อง  “พระตำราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนาสมัยสมเด็จพระเพทราชา”  ว่า  พระธรรมสารเถร  อธิการวัดจงกรม  ได้เข้าร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเพทราชา  ณ พระที่นั่งบรรยงต์รัตนาสน์  ในพระบรมมหาราชวังใน พ.. ๒๒๔๒  ซึ่งนับเป็นข้อสันนิษฐานได้ว่า  วัดจงกลม  เป็นวัดเดียวกับวัดจงกรมในเอกสารประวัติศาสตร์ดังกล่าว  แต่ต่อมาภายหลังการสะกดคลาดเคลื่อนไปเพราะคำว่าจงกลมนั้นไม่มีความหมาย  แต่คำว่า จงกรม  หมายถึง อาการที่เดินไปมาในที่กำหนดอย่างพระเจริญกรรมฐานเดิน เรียกว่า  เดินจงกรม  ซึ่งอาจเปรียบเทียบได้กับภาพการเดินวนทักษิณาวัตรของพระพุทธรูปปางลีลาในซุ้มจระนำรอบเจดีย์ประธานวัดจงกลม  ซึ่ง  . ณ ปากน้ำ  จิตรกรผู้สนใจในการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะ กล่าวไว้ในหนังสือ  “ห้าเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยา”  หนังสือที่รวมเรื่องราวการสำรวจโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใน พ.ศ. ๒๕๑๐
 
                  วัดจงกลมสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นสืบเนื่องมาจนไม่กี่สิบปีที่แล้วจึงได้ร้างไป  ทำให้วัดจงกลมชำรุดทรุดโทรมปรักหักพังลงไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งกรมศิลปากรเข้าไปดำเนินการขุดค้น  ขุดแต่งทางโบราณคดี  ในปีงบประมาณ ๒๕๔๒  วัดจงกลมน่าจะเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งในบริเวณทุ่งขวัญริมคลองสระบัว  ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มาโดยตลอดจนกระทั่งร้างไปในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดจงกลมเป็นโบราณสถานของชาติ  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๖๐ ตอนที่ ๓๙ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.. ๒๔๘๖
 
พระพิมพ์พระประธานกรุวัดจงกลม
 
       
 
      
 
                       พระพิมพ์พระประธานกรุวัดจงกลมนี้  เป็นพระที่กำเนิดขึ้นในสมัยอยุธยา  พระกรุนี้ปรากฏพบเมื่อหลายสิบปีก่อน และมีการพบพระพิมพ์นี้กันเรื่อยมา  พุทธลักษณะ  เป็นพระทรงห้าเหลี่ยม  องค์พระประทับนั่งปางสมาธิอยู่บนฐานผ้าทิพย์ทรงสูง  ด้านข้างเป็นเสารองรับซุ้มเรือนแก้ว  องค์พระค่อนข้างใหญ่  บางองค์ด้านล่างจะมีรูคล้ายรอยเสียบไม้  เนื้อพระค่อนข้างหยาบ บางองค์ลงรักปิดทองล่องชาดไว้   พระพิมพ์นี้แตกกรุออกมาไม่มากนัก  จึงไม่ค่อยพบเห็นกัน  จัดว่าเป็นพระที่หาชมได้ยากอีกพิมพ์หนึ่ง
 
 สถิติวันนี้ 6 คน
 สถิติเมื่อวาน 279 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
844 คน
23846 คน
1029592 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-30