บทความอื่น ๆ


 
 
 
งานเขียนทั่วไป
 
 
อติรูป
14 เจ้าหมีสังหารอติรูป
 
ราชบุณ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บทความใหม่ เหรียญขอเบ็ด หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                
                  วัดจงกลม  เป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสระบัว  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ปัจจุบันเป็นวัดร้างอยู่ห่างจากฝั่งตะวันตกของคลองสระบัวประมาณ ๒๐๐ เมตร  เยื้องจากวัดพระรามหรือวัดพระงาม หรือวัดชะรามขึ้นไปทางเหนือ  วัดจงกลมมีขอบเขตพื้นที่โบราณสถานโดยประมาณ ๔ ไร่ ๒ งาน ๔๗ ตารางวา    รอบวัดติดกับที่ดินของชาวบ้านที่เช่าจากกรมศาสนา  ด้านทิศเหนือใกล้วัดพระยาแมน  ด้านทิศใต้ใกล้วัดพระรามหรือวัดพระงาม  หรือวัดชะราม ด้านทิศตะวันตกเป็นบริเวณทุ่งขวัญ  ด้านตะวันออกเป็นถนนทางเข้าวัดซึ่งสร้างทับลงบนถนนอิฐสมัยโบราณที่ตัดตรงมาจากคลองสระบัว
 
                 ไม่ปรากฏหลักฐานประวัติความเป็นมาของวัดจงกลม แต่พบเรื่องราวเกี่ยวกับวัดจงกรม   ในเอกสารประวัติศาสตร์เรื่อง  “พระตำราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนาสมัยสมเด็จพระเพทราชา”  ว่า  พระธรรมสารเถร  อธิการวัดจงกรม  ได้เข้าร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเพทราชา  ณ พระที่นั่งบรรยงต์รัตนาสน์  ในพระบรมมหาราชวังใน พ.. ๒๒๔๒  ซึ่งนับเป็นข้อสันนิษฐานได้ว่า  วัดจงกลม  เป็นวัดเดียวกับวัดจงกรมในเอกสารประวัติศาสตร์ดังกล่าว  แต่ต่อมาภายหลังการสะกดคลาดเคลื่อนไปเพราะคำว่าจงกลมนั้นไม่มีความหมาย  แต่คำว่า จงกรม  หมายถึง อาการที่เดินไปมาในที่กำหนดอย่างพระเจริญกรรมฐานเดิน เรียกว่า  เดินจงกรม  ซึ่งอาจเปรียบเทียบได้กับภาพการเดินวนทักษิณาวัตรของพระพุทธรูปปางลีลาในซุ้มจระนำรอบเจดีย์ประธานวัดจงกลม  ซึ่ง  . ณ ปากน้ำ  จิตรกรผู้สนใจในการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะ กล่าวไว้ในหนังสือ  “ห้าเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยา”  หนังสือที่รวมเรื่องราวการสำรวจโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใน พ.ศ. ๒๕๑๐
 
                  วัดจงกลมสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นสืบเนื่องมาจนไม่กี่สิบปีที่แล้วจึงได้ร้างไป  ทำให้วัดจงกลมชำรุดทรุดโทรมปรักหักพังลงไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งกรมศิลปากรเข้าไปดำเนินการขุดค้น  ขุดแต่งทางโบราณคดี  ในปีงบประมาณ ๒๕๔๒  วัดจงกลมน่าจะเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งในบริเวณทุ่งขวัญริมคลองสระบัว  ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มาโดยตลอดจนกระทั่งร้างไปในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดจงกลมเป็นโบราณสถานของชาติ  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๖๐ ตอนที่ ๓๙ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.. ๒๔๘๖
 
พระพิมพ์พระประธานกรุวัดจงกลม
 
       
 
      
 
                       พระพิมพ์พระประธานกรุวัดจงกลมนี้  เป็นพระที่กำเนิดขึ้นในสมัยอยุธยา  พระกรุนี้ปรากฏพบเมื่อหลายสิบปีก่อน และมีการพบพระพิมพ์นี้กันเรื่อยมา  พุทธลักษณะ  เป็นพระทรงห้าเหลี่ยม  องค์พระประทับนั่งปางสมาธิอยู่บนฐานผ้าทิพย์ทรงสูง  ด้านข้างเป็นเสารองรับซุ้มเรือนแก้ว  องค์พระค่อนข้างใหญ่  บางองค์ด้านล่างจะมีรูคล้ายรอยเสียบไม้  เนื้อพระค่อนข้างหยาบ บางองค์ลงรักปิดทองล่องชาดไว้   พระพิมพ์นี้แตกกรุออกมาไม่มากนัก  จึงไม่ค่อยพบเห็นกัน  จัดว่าเป็นพระที่หาชมได้ยากอีกพิมพ์หนึ่ง
 
 สถิติวันนี้ 19 คน
 สถิติเมื่อวาน 398 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
7694 คน
7694 คน
1126077 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-30