บทความอื่น ๆ


 
 
 
งานเขียนทั่วไป
 
 
อติรูป
14 เจ้าหมีสังหารอติรูป
 
ราชบุณ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บทความใหม่ เหรียญขอเบ็ด หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                
วัดบรมพุทธาราม
         
                 วัดบรมพุทธาราม  วัดนี้สมเด็จพระเพทราชา ต้นราชวงศ์ บ้านพลูหลวงทรงสร้างขึ้นที่บริเวณพระนิเวศน์เดิม จึงเป็นวัดประจำราชวงศ์บ้านพลูหลวง ตั้งอยู่ที่ถนนศรีสรรเพชญ์  ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา  ปัจจุบันเป็นวัดร้างตั้งอยู่ภายในบริเวณสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หรือที่ชาวบ้านเรียกกันทั่วไปว่า “วัดกระเบื้องเคลือบ” เพราะแต่เดิมนั้นพระอุโบสถมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีเหลืองแกมเขียว  ต่างไปจากวัดอื่น ๆ ทั่วไปในสมัยนั้นที่มุงกระเบื้องดินเผากันเป็นพื้น
 
                 สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงนิพนธ์ไว้ในตำนานเรื่องเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้นว่า  “เมื่อครั้งกรุงเก่าปรากฏในจดหมายเหตุว่ามุงกระเบื้องเคลือบแต่ ๒ แห่ง คือ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญปราสาทเมืองลพบุรีแห่งหนึ่ง ที่วัดบรมพุทธาราม ในกรุงเก่าอีกแห่งหนึ่ง”  เมื่อกรมศิลปากรทำการขุดแต่งเพื่อตรวจค้นหารากฐานเดิมใน พ.. ๒๔๙๙ ก็ได้พบกระเบื้องเคลือบรูปครุฑ หน้าสิงห์ รูปเทพพนมเคลือบสีเหลืองแกมเขียว  เป็นหลักฐานยืนยันว่าวัดนี้มุงกระเบื้องเคลือบสีเหลือง (แกมเขียว) ตามที่กล่าวไว้ในพงศาวดาร อย่างไรก็ตามมีผู้สำรวจพบกระเบื้องเคลือบเป็นหลักฐานแสดงว่ามีการมุงหลังคาด้วยกระเบื้องเคลือบที่วัดอื่นด้วย คือที่วัดดุสิต  เป็นกระเบื้องเคลือบสีเหลืองเหมือนกัน   และที่วัดกุฏีดาว เป็นกระเบื้องเคลือบสีเหลืองเช่นเดียวกัน
 
                 ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมโกศโปรดให้ทำการบูรณ ปฏิสังขรณ์ และโปรดให้ทำบานประตูประดับมุกติดประตูพระอุโบสถ  ปัจจุบันอยู่ที่หอมณเฑียรธรรมในวัดพระศรีรัตนศาสดารามคู่หนึ่ง มีจารึกบอกไว้ที่บานประตูแห่งนี้ว่า  พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศโปรดให้ทำบานมุกประตูพระอุโบสถ เมื่อปีมะแม ตรีศก จ.. ๑๑๑๓ พ.. ๒๒๔๕  และยังมีอยู่ที่วัดเบญจมบพิตรอีกคู่หนึ่ง ส่วนอีกคู่หนึ่งมีผู้นำไปตัดทำเป็นตู้ใส่หนังสือ  สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ  ทรงได้มาและประทานแก่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  เป็นงานฝีมือประดับมุกชิ้นเอก  ซึ่งได้นำมาจัดแสดงไว้ในตำหนักแดง  ปัจจุบันวัดบรมพุทธาราม แม้อยู่ในสภาพวัดร้าง แต่กระนั้นก็ยังเหลือเค้าความงามให้เห็นอยู่โดยเฉพาะอุโบสถที่ยังมีผนังเหลืออยู่เกือบเต็มทั้ง ๔ ด้าน  และมีร่องรอยจิตรกรรมที่ยังหลงเหลือให้เห็นที่บานแผละและประตูหน้าต่างอย่างเลือนลาง  เช่น เป็นรูปลายพุ่มข้าวบิณฑ์  ลายพันธุพฤกษาเป็นต้น 
 
 
 
 
 สถิติวันนี้ 35 คน
 สถิติเมื่อวาน 398 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
7710 คน
7710 คน
1126093 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-30