บทความอื่น ๆ


 
 
 
งานเขียนทั่วไป
 
 
อติรูป
14 เจ้าหมีสังหารอติรูป
 
ราชบุณ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บทความใหม่ เหรียญขอเบ็ด หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                
88 พิมพ์ หลวงพ่อปานวัดบางนมโค
 
พระหลวงพ่อปานวัดบางนมโค เป็นพระที่ได้รับความนิยมอย่างสูง  เป็นที่ทราบกันว่าพิมพ์พระหลวงพ่อปานจำแนกได้ 6 พิมพ์หลัก ๆ ได้แก่
 
1.พิมพ์ทรงไก่
2.พิมพ์ทรงครุฑ
3.พิมพ์ทรงหนุมาณ
4.พิมพ์ทรงปลา
5.พิมพ์ทรงเม่น
6.พิมพ์ทรงนก
 
แต่ทั้งนี้ในแต่ละพิมพ์หลัก ๆ ยังสามารถแยกได้อีกหลายพิมพ์  ทั้งนี้หากจำแนกโดยละเอียดสามารถจำแนกได้มากกว่า 80 พิมพ์เลยทีเดียว  ซึ่งยังมิได้มีการบันทึกหรือจัดแยกอย่างเป็นทางการมาก่อน  อีกทั้งผู้นิยมในพระหลวงพ่อปานหลาย ๆ ท่านยังคาดไม่ถึงว่าจะมีพิมพ์ที่แตกต่างกันได้มากมายเช่นนี้  ทั้งนี้เป็นเพราะพระหลวงพ่อปานบางพิมพ์เป็นพระหายากมีให้พบเห็นเป็นส่วนน้อย  เป็นต้นว่าพิมพ์ปลาจีนซึ่งนอกจากหาชมยากแล้วก็แบ่งได้เป็นสองพิมพ์คือปลาจีนพิมพ์เล็กและปลาจีนพิมพ์ใหญ่   หรือพิมพ์ปลาหมูนอกจากจะหาพระชมยากเช่นกันแล้วก็น้อยคนที่จะทราบว่าแบ่งได้เป็น 2 พิมพ์เช่นกันคือพิมพ์อกเล็กและอกใหญ่เป็นต้น  แม้แต่พระพิมพ์ที่มีหมุนเวียนกันในหมู่นักสะสมและเซียนพระค่อนข้างมากอย่างพิมพ์ครุฑเล็ก  ก็สามารถแยกพิมพ์ได้ถึง 6 พิมพ์ซึ่งแต่ละพิมพ์ก็มีความแตกต่างกันชัดเจน
 
ทั้งนี้การจำแนกพิมพ์  ได้จำแนกโดยใช้ความแตกต่างของพิมพ์เป็นหลัก  ส่วนความแตกต่างทางด้านเนื้อหาจะมีเพียงพิมพ์ไก่ 4 เส้นบัว 2 ชั้น (ไก่ฟ้า) เท่านั้น   โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานพระแท้ คือเนื้อหาพิมพ์ทรงที่ถูกต้อง  ผงอุดพุทธคุณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  พระมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน เป็นที่ยอมรับในงานประกวดพระที่มีมาตรฐาน  รวมไปถึงพิมพ์หายากมาก ๆ หลาย ๆ ปีจึงจะมีให้พบเห็นสักองค์  ที่เคยมีให้พบเห็นและซื้อขายกันไปจนเป็นที่ฮือฮามาแล้ว  เช่นพิมพ์หลวงพ่อปานเม่นกระโดด หรือหลวงพ่อปานพิมพ์สองหน้าเป็นต้น  (ด้านหนึ่งเป็นพิมพ์ไก่หางห้าเส้น อีกด้านเป็นพิมพ์ปลาจีน)
 
ที่นอกเหนือจากที่รวบรวมไว้ยังมีอีกหลายพิมพ์ที่ยังน่ากังขา เนื่องจากยังไม่มีโอกาสเห็นพระองค์จริง นอกจากในหนังสือพระหลายต่อหลายเล่ม อาทิเช่นพิมพ์เม่นโบราณพิมพ์รัศมี (ข้างองค์พระมีรัศมีเป็นเส้นแฉก) ซึ่งศิลปยังเป็นที่น่ากังขาอยู่มากแม้จะลงในหนังสือตำราดูหลวงพ่อปานหลายเล่มก็ตามที  หรือพิมพ์ครุฑยันต์แถวเดียวพิมพ์ประหลาดแตกต่างจากพิมพ์มาตรฐาน  ถึงแม้จะลงในตำราดูพระหลวงพ่อปานเล่มหนึ่งแต่ก็เป็นพระเก๊ดูง่ายสร้างเสริมมาในยุคหลัง ๆ นี้เอง   หรือพระเก๊เก่าที่ยังหลงเล่นหาเป็นพิมพ์ของท่านอยู่ อาทิเช่นพิมพ์หนุมาณโบราณ  ซึ่งเป็นพิมพ์แบบหนุมาณใหญ่ย่อส่วนลงมา  หรือพิมพ์ไก่หางสามเส้นพิมพ์ตื้นนอกเหนือจากพิมพ์มาตรฐานทั้ง 2 พิมพ์  ซึ่งเป็นของ อาจารย์เหลิม  สร้างประมาณปี 2500เศษ ๆ เป็นต้น 
 
บางพิมพ์ที่มีข้อกังขาแต่ได้ปรึกษากับผู้มีความเชี่ยวชาญในพระหลวงพ่อปานหลายท่านมิได้เอาตนเองเป็นที่ตั้ง  เช่นพิมพ์ปลาโบราณสมาธิ  ก็มีความเห็นไปในทางที่เชื่อมั่นว่าเป็นพระของท่านสร้างจริง  โดยพิจารณาจากศิลป และเนื้อหาเป็นหลัก 
 
จุดประสงค์ในการแยกพิมพ์โดยละเอียดเช่นนี้    หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่นักสะสมมือใหม่รวมไปถึงผู้ที่หันมาสนใจพระหลวงพ่อปานวัดบางนมโคทุก ๆ ท่าน
 
 
1.หลวงพ่อปานไก่หางพวงพิมพ์อ้วน
 
ขอบจะตื้นไม่เป็นสันชัดเจนเหมือนพิมพ์ผอม  องค์พระและตัวไก่จะมีขนาดใหญ่กว่าพิมพ์ผอมเล็กน้อย
 
 
2.หลวงพ่อปานไก่หางพวงพิมพ์ผอม 
 
ขอบจะเป็นสันนูนชัดเจนกว่าพิมพ์อ้วน องค์พระและตัวไก่เล็กกว่า
 
 
3.ไก่หางรวม

 
4.ไก่หางห้าเส้น
 
หลวงพ่อปานไก่ 5 เส้น  พบหลายองค์ที่เป็นพระบล๊อคประกบ จะมีรอยตะเข็บข้างเช่นเดียวกับพิมพ์หนุมาณหาว

5.ไก่ฟ้าพิมพ์หางยาว (หางสี่เส้นบัว 2 ชั้น)

 
6.ไก่ฟ้าพิมพ์หางสั้น
 
7.ไก่ฟ้าพิมพ์หางห้าเส้น

8.ไก่ฟ้าดินกรอง
 
 
พระพิมพ์นี้จะมีเนื้อละเอียดมีเม็ดทรายน้อย  พระมักจะมีขนาดเล็กกว่าเนื้อธรรมดาเล็กน้อย  เนื่องจากมีกรวดทรายน้อยพระจึงมีการหดตัวมากกว่า  สมัยก่อนค่านิยมจะต่ำกว่าเนื้อธรรมดาเท่าตัว  เนื่องจากมักมีปัญหาในการพิจารณา  เนื่องจากมีความแตกต่างทางด้านเนื้อหาที่ชัดเจน  จึงเป็นพระที่ออกตัวลำบาก  แต่ปัจจุบันค่านิยมเพิ่มสูงขึ้นใกล้เคียงกับเนื้อธรรมดา  เนื่องจากมีหลักการพิจารณาที่กว้างขึ้นมีผู้รู้จักพระพิมพ์นี้ที่ทำด้วยเนื้อดินกรองมากขึ้นในส่วนกลาง  อนาคตคงจะมีค่านิยมไม่ต่างจากเนื้อธรรมดา  พระเนื้อดินกรองจะพบในพระพิมพ์นี้มากที่สุด  แต่ก็เคยพบในพระพิมพ์อื่น ๆ บ้างเช่นกันแต่มีจำนวนน้อยและเนื้อหาไม่ละเอียดเท่าพระพิมพ์นี้

9.ไก่ต๊อกพิมพ์ใหญ่ (ไก่ 4 เส้นบัวชั้นเดียว)
 

10.ไก่ต๊อกพิมพ์เล็ก
 
องค์พระจะเล็กกว่าพิมพ์ใหญ่ชัดเจน  ในองค์ที่สวยขอบพระจะไม่ชัดเจนเท่าพิมพ์ใหญ่  บัวมีลักษณะที่งุ้มลงมากกว่า

11.ไก่หางสามเส้นพิมพ์ลึก

12.ไก่หางสามเส้นพิมพ์ตื้น

13.ไก่ยันต์แถวเดียวใหญ่
 

14.ไก่ยันต์แถวเดียวเล็ก
 
15.ไก่ยันต์แถวเดียว พิมพ์มารวิชัย
พระองค์นี้พบเห็นเพียงองค์เดียว เจ้าของคือ พระอาจารย์รวม เจ้าอาวาสวัดบ้านพาด อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา  เซียนพระบางท่านแย้งว่าเป็นเนื้อเกินติดพิมพ์  แต่ธรรมชาติของพระหลวงพ่อปานไม่มีทางเกิดเนื้อเกินแบบนี้เด็ดขาด  เป็นเนื้อพระที่เกิดจากแม่พิมพ์โดยธรรมชาติ  ผมผู้เรียบเรียงสนิทกับท่านพระอุปัชฎาชย์รวมดี  ได้ขอถ่ายรูปพระองค์นี้ชัด ๆ แล้ว จะนะมาลงให้ชมอีกครั้งครับ

16.ไก่โบราณมีซุ้ม
 

17.ไก่โบราณไม่มีซุ้ม
 
18.ไก่โบราณ หลังยันต์
ไก่โบราณพิมพ์นี้เคยเห็นของคุณออด อยุธยา ด้านหลังมียันต์อรหังกดลงไปในเนื้อพระ จึงต้องแยกพิมพ์เพื่อความสมบูรณ์ครบถ้วนมากที่สุด

19.ไก่โบราณเนื้อผง
  (พิมพ์นี้บ้างว่าเป็นของ อ.เจิมแต่ก็มีอยู่ในรายการประกวดพระหลวงพ่อปาน)
 
20.ไก่เบรค
 
21.ปลาจีนพิมพ์ใหญ่
ปลาจีนพิมพ์ใหญ่นี้ เป็นที่สังเกตว่าจะไม่เจอพระที่ฝนขอบมี  แต่โอกาสที่จะเจอปลาจีนพิมพ์ใหญ่ที่คมชัดมีน้อยมาก จุดแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือ เส้นซุ้มโค้งจะอยู่ห่างจากกรอบกระจก ไม่เบียดชิดกันเหมือนพิมพ์เล็ก  ยันต์ตัวอะ หัวจะไม่โตเหมือนพิมพ์เล็ก  หน้าอกพระจะเป็นรูปสังฆาฏิที่ชัดเจนกว่า  พื้นผิวจะแอ่นแบบแอ่งกระทะไม่เรียบเนียนแบบพิมพ์เล็ก
22.ปลาจีนพิมพ์เล็ก
ข้อสังเกตจะพบพระพิมพ์นี้ถูกฝนขอบเกือบทุกองค์  เส้นซุ้มโค้งจะเบียดชิดกับเส้นขอบ  ยันต์ตัวอะหัวจะใหญ่เหมือนตัวม้าน้ำ  เมื่อพิจารณาพระพิมพ์ปลาจีนทั้งสองพิมพ์ เห็นได้ว่าเดิมทีช่างคงแกะแม่พิมพ์แบบพิมพ์ใหญ่ด้านบน  แต่เมื่อลองกดพิมพ์ออกมาพระมีขนาดใหญ่  ต่อมาช่างได้แต่งแม่พิมพ์ใหม่  โดยเซาะให้เส้นขอบเบียดชิดกับเส้นซุ้มโค้งทำให้หางปลามีขนาดสั้นกว่าพิมพ์ใหญ่เล็กน้อย   ดังนั้นเส้นขอบพระปลาจีนพิมพ์นี้จึงต้องมีขนาดใหญ่กว่าพิมพ์เล็กถึง 2 เท่า  เมื่อกดพิมพ์ออกมาแล้วหลังจากเผาเสร็จด้วยความปราณีตของช่าง  จึงนำพระปลาจีนที่มีขอบหนาเกินไปมาฝนออกให้มีความสวยงามขึ้น  เราจึงพบพระหลวงพ่อปานพิมพ์ปลาจีนพิมพ์เล็กที่เป็นพระฝนขอบมาทั้งสิ้น
23.ปลากัด

24.ปลาหมูอกใหญ่

25.ปลาหมูอกเล็ก

26.ปลาเสือใหญ่
 
27.ปลาเสือใหญ่ตื้น

28.ปลาเสือเล็กยันต์อุไม่ติดเข่า
พระพิมพ์นี้ตัวอุด้านซ้ายมือเราจะไม่ติดกับเข่า องค์พระจะเรียวเล็กว่าพิมพ์อุติดเข่าเล็กน้อย  เป็นพิมพ์ที่พบน้อยกว่าพิมพ์อุติดเข่า  สันนิษฐานว่าแม่พิมพ์พระพิมพ์นี้เมื่อกดพิมพ์ไปได้ระยะหนึ่ง อาจพิจารณาว่าพระขาดความสวยงามไปบ้าง จึงเซาะแต่งแม่พิมพ์ขยายส่วนเข่าออกไปทับยันต์อุ

29.ปลาเสือเล็กยันต์อุติดเข่า

30.ปลาเสือปากแหงน

30.ปลาโบราณ (ขัดเพชร)
 
31.ปลาโบราณสมาธิ
 
32.ปลาโบราณพิมพ์เล็ก
 
 
 
 
33.ครุฑใหญ่พิมพ์ลึก

34.ครุฑใหญ่ตื้นลึก
ครุฑใหญ่พิมพ์ตื้นลึก  จะแตกต่างจากพิมพ์ตื้นธรรมดา  ตรงวงแขนจะโค้งลงมาไม่เป็นเส้นตรงแบบพิมพ์ตื้น  หัวตัวอุด้านขวามือเรา จะไม่มีเส้นซ้อน  ส่วนปีกจะมีขนาดชัดลึกมากกว่าพิมพ์ตื้นธรรมดา  บางองค์จะมีเส้นผ่าที่หน้าครุฑเฃ่นเดียวกับพิมพ์ตื้น  แต่บางองค์จะติดเพียงมุมปากขวาของครุฑก็มี
 

35.ครุฑใหญ่ตื้น คาบศร
ครุฑใหญ่พิมพ์ตื้น  ขอบซ้ายมือเรามักจะซ้อนกันเป็นเนื้อเกินออกไป

36.ครุฑผีเสื้อ

37.ครุฑผีเสื้อบัว14
พระพิมพ์นี้เป็นพิมพ์หายาก สันนิษฐานว่าเมื่อพิมพ์พระไปจำนวนหนึ่ง เห็นว่าศิลปยังไม่เป็นที่ต้องใจ จึงได้แต่งพิมพ์โดยเพิ่มความยาวของปีกด้านบน และจำนวนบัวที่ฐานล่างลงไป
38.ครุฑกลางอุบน

39.ครุฑกลางอุล่างใหญ่

40.ครุฑกลางอุล่างเล็ก

41.ครุฑเล็กปีกโค้ง

42.ครุฑเล็กปีกตรง
 

43.ครุฑเล็กปีกแข็ง
 
 
 
 

44.ครุฑเล็กปีกกระพือ

45.ครุฑเล็กบัวขีด

46.ครุฑเล็กพิมพ์กว้าง

47.ครุฑยันต์แถวเดียว
48.ครุฑโบราณพิมพ์1
49.ครุฑโบราณพิมพ์2
50.ครุฑโบราณพิมพ์3
 
 
51.หนุมาณทรงเครื่องลึก

52.หนุมาณทรงเครื่องตื้น

53.หนุมาณเปลือยพิมพ์ลีก

54.หนุมาณเปลือยพิมพ์ตื้น

55.หนุมาณหาว

56.หนุมาณแบกแท่นฐาน2ชั้น
57.หนุมาณแบกแท่นฐาน3ชั้น
58.หนุมาณยันต์แถวเดียว
 
 
59.เม่นบัวโค้ง

60.เม่นบัว8พิมพ์ลึก

61.เม่นบัว8พิมพ์ตื้น

62.เม่นบัว7 เม่นอ้วน

63.เม่นมังกรพิมพ์ใหญ่
64.เม่นมังกรพิมพ์เล็ก

65.เม่นแถวเดียวมีขอบ

66.เม่นแถวเดียวไม่มีขอบ

67.เม่นเล็กยันต์โค้ง
68.เม่นเล็ก
69.เม่นด้วง (เม่นเล็กพิมพ์ตื้น)
70.เม่นกระโดด
71.เม่นโบราณพิมพ์ใหญ่
72.เม่นโบราณซุ้มมน

73.เม่นโบราณซุ้มแหลม
74.เม่นหัวกลับ
75.เม่นขัดเพชร
 
 
76.นกมารวิชัย

77.นกมารวิชัยหลังยันต์ปั๊ม

78.นกสมาธิพิมพ์1

79.นกสมาธิพิมพ์1 หลังยันต์ปั๊ม
80.นกสมาธิพิมพ์2

81.นกสายบัวจั่ว2ชั้น

82.นกสายบัวจั่วชั้นเดียว

83.นกฐานเขียงพิมพ์ลึก

84.นกฐานเขียงพิมพ์ตื้น
85.นกฐานเขียงหลังยันต์ปั๊ม
86.นกบัวเม็ดสลับฟันปลา

87.นกบัวฟันปลา

88.นกยันต์แถวเดียว
 
89.หลวงพ่อปานพิมพ์สองหน้า
 
 
 สถิติวันนี้ 268 คน
 สถิติเมื่อวาน 398 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
7943 คน
7943 คน
1126326 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-30