บทความอื่น ๆ


 
 
 
งานเขียนทั่วไป
 
 
อติรูป
14 เจ้าหมีสังหารอติรูป
 
ราชบุณ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บทความใหม่ เหรียญขอเบ็ด หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                
พระสมเด็จหลังยันต์ หลวงพ่อใช้ วัดโบสถ์บ้านแพรก
 
 
               วัดโบสถ์บ้านแพรก เดิมชื่อ “วัดบ้านแพรกตะวันตก” เพราะตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำลพบุรี เป็นวัดที่ตั้งอยู่คู่กับวัดบ้านแพรกตะวันออก หรือวัดเขียนลาย ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดโบสถ์โพธิ์หอม” มีเจ้าอาวาสดำรงตำแหน่งหลายองค์สืบทอดกันมา จนถึงสมัยของหลวงพ่อใช้ ธรรมโชติ (ใช้ ชูผกา) ท่านเป็นชาวอำเภอบ้านแพรกโดยกำเนิด เป็นบุตรของนายสงค์ นางชื้น ชูผกา เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2435 ในตลาดบ้านแพรก พออายุได้ 12 ปี ได้บวชเป็นสามเณรที่วัดเชิงท่า อำเภอมหาราช ศึกษาพระธรรมวินัยและพระปริยัติธรรมที่วัดมหาธาตุกรุงเทพมหานคร เมื่ออายุครบบวชได้กลับมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่บ้านเกิดของท่าน ในปี พ.ศ. 2462 ญาติโยมจากอำเภอบ้านแพรก มีนายบุญเป็นหัวหน้านิมนต์ท่านกลับมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดโบสถ์บ้านแพรก หลวงพ่อใช้ได้เริ่มปฏิสังขรณ์โบสถ์ กุฏิ และสร้างศาลาการเปรียญคอนกรีตหลังแรกของอำเภอบ้านแพรก ท่านเป็นคนรักต้นไม้ ป่าไม้ธรรมชาติ ภายในบริเวณวัดมีต้นตะเคียน ต้นยาง ป่าไผ่ ท่านหวงแหนอนุรักษ์ให้เป็นที่อยู่อาศัยของนกและสัตว์ป่านานาชนิด
 

               หลวงพ่อเป็นพระนักเทศน์ ท่านจะลงเรือแจวซึ่งเป็นเรือแจว 4 แจวที่หน้าวัดเดินทางไปเทศน์ตามวัดต่าง ๆ มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือโดยเฉพาะกัณฑ์มหาราช ท่านเป็นพระวิปัสสนาบำเพ็ญเพียรทางจิตอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ท่านรู้ทางใน สามารถทำนายเหตุการณ์และทายใจผู้คนที่มาหาท่านได้ ท่านเคยใช้คนไปทำธุระยังต่างจังหวัด คนนั้นเดินเลยบ้านที่ท่านต้องไปไกล ต้องเสียเวลาย้อนกลับมา พอมาถึงวัดท่านก็ถามว่าทำไมเจอคนที่หน้าบ้านแล้วไม่ถาม เดินเลยไปตั้งไกลกว่าจะย้อนมาใหม่ ท่านเล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ เหมือนท่านเดินทางไปด้วย นอกจากนั้นท่านยังรู้ว่าหวย กข จะออกหมวดอะไร แต่ท่านไม่ให้ใครเพราะเห็นเป็นเรื่องการพนัน มอมเมา ให้ชาวบ้านมุ่งประกอบอาชีพทำมาหากินดีกว่า ท่านเคยเขียนหวยใส่กระดาษไว้ล่วงหน้า พอหวยออก ให้ชาวบ้านที่นั่งอยู่บริเวณนั้นเปิดดู ปรากฏว่าตรงกันกับที่ท่านเขียนไว้ทุกประการ  (เรื่องตำนานเล่าต่อกันมา ไม่ได้ส่งเสริม โปรดใช้วิจารณญาณ เพราะการพนันไม่ได้ทำให้คนเล่นรวย)
 
 

               หลวงพ่อใช้ ธรรมโชติ ท่านเป็นพระที่มุ่งเน้นให้คนที่เดินทางมาติดต่อกับท่าน อยู่ในศีลในธรรม รู้จักครองตนครองคนและครองงาน ท่านเป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้าน ยามเมื่อชาวบ้านเจ็บป่วย ท่านเป็นหมอรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยสมุนไพร และมีอาคม รักษาพวกที่ถูกคุณไสยโดยใช้ปูน แป้ง และน้ำมัน ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาตัวท่านมาก เมื่อสร้างศาลาการเปรียญเสร็จแล้วท่านก็ไม่รับกิจนิมนต์ปฏิบัติตามวินัยสงฆ์อย่างเคร่งครัด ฉันจังหันเพียงวันละมื้อ และนั่งกรรมฐานบริเวณป่าช้า เป็นป่าที่ท่านรักและหวงแหนมากใครจะมาตัดโค่นทำลายไม่ได้ ท่านั่งกรรมฐานเป็นเวลานานถึง 7 ปี 7 เดือน 7 วัน โดยไม่รับกิจนิมนต์ที่สำคัญตลอดระยะเวลาที่ท่านนั่งกรรมฐานไม่ได้สร้างน้ำมนต์เลย วันที่ท่านอาพาธท่านทำน้ำมนต์อาบเอง และมรณภาพด้วยอาการอันสงบ เมื่อปี พ.ศ 2505 รวมสิริมายุได้ 70 ปี
 
 
 
          พระพิมพ์สมเด็จ หลังยันต์ ๕
พระพิมพ์ของท่านมีศิลปเฉพาะ  อีกทั้งมวลสารล้วนเป็นเอกลักษณ์  จากการสอบถามคนเฒ่าคนแก่ในท้องถิ่น  ทราบมาว่า มวลสารสำคัญในการสร้างพระได้แก่ใบโพธิ์ที่ท่านปลูกไว้ในบริเวณกุฎิ  และยังได้ผงวิเศษมาจากสำนักสงฆ์เขาสาริกาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเพราะท่านเป็นสหายธรรมกับหลวงพ่อกบ 
 
 สถิติวันนี้ 235 คน
 สถิติเมื่อวาน 398 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
7910 คน
7910 คน
1126293 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-30